Termografering

Termografering ger intressant information om byggnader och dess installationer.

Dålig isolering, fel i värmesystemet, vattenläckage samt fel i elanläggningen kan enkelt identifieras.

Att tidigt få reda på elektriska fel ger en möjlighet att åtgärda fel innan anläggningen börjar krångla. I ”bästa” fall undviks bränder.

En termografering kan vara en mycket bra investering

På bilderna ses en kaffemugg och dess temperaturer. Vad ser du idag?

 

Kanske kan Abergon med sin kunskap och utrustning hjälpa dig att se och förstå mer.

 

Nedan ses en bild på ett värmeelement och hur värmen / vattnet cirkulerar. Abergon ger en enkel och snabb diagnos för att snabbt få fram vilka åtgärder som bör genomföras.

Termografering ger ny kunskap för att göra rätt åtgärder.

 

 

 

 

 

Aerotemprar kan behövas ses över och då kan en termografering vara ett snabbt sätt för att få en indikering. Se bilder med aerotemper som inte fungerar och jämför med en som fungerar.

     

 

Ibland beror utebliven värme på ett funktionsfel i reglerutrustningen.  Kanske har ångfällan slutat att fungera. Dessa funktioner kan enkelt kollas med termografering och görs tex vid rondering av en anläggning.

 

Nedersta bilden visar vad som kan ses med termografering. Med denna bild och med rätt kompetens kan felet snabbt och enkelt lokaliseras. Felet hittas utan att behöva ta isär / förstöra röret. När felet är lokaliserat görs åtgärden där problemet finns vilket bland annat minimerar tiden för felsökning och ingreppet blir minimalt.