Energieffektivisering – Rätt steg för ett hållbarare företagande

Energieffektivisering_AkersAbergon medverkar till att du snabbt kommer igång med din energieffektivisering och leder projektet steg för steg mot stora energibesparingar.

Vi identifierar de största energiförlusterna och besparingspotentialerna samt vilka åtgärder som ger snabbast och bäst effekt.

Naturligtvis sker effektiviseringen med minimal påverkan på din produktion.