Energiplan – förverkliga besparingspotentialen

I energiplanen sammanställer vi fakta som vi samlats in under energikartläggningen. Planen blir ett utmärkt kommunikationsverktyg internt och gentemot eventuella energikonsulter som snabbt får förståelse för situationen, vilka de uppsatta målen är och kan därmed komma in i förbättringsarbetet.

I planen presenteras förslag på energibesparande åtgärder på respektive energiförbrukare, huvudprocesser såväl som stödprocesser. Förbättringarna kan även uppnås genom förändrade rutiner i de avgörande processerna. Vi presenterar i planen produktionens aktuella förbrukning och den förväntade förbrukningen efter åtgärder. Du får en klar uppställning på nettonyttan efter åtgärd, totalt för hela anläggningen och per förbrukare.

[contact-form-7 id=”2284″ title=”Kontakt energieffektivisering”]