Energidiagnos

Få en överblick av er besparingspotential

Om ni funderar och kanske tvekar att starta ett energiprojekt då kan en Energidiagnos ge en indikering på er ”energieffektiviseringspotential” och hur den kan genomföras.

En Energidiagnos är en kort genomgång av er anläggning och dess förbrukningsinformation. Energidiagnosen kan ses som en förstudie till ett projekt för energieffektivisering med målet är att få en bild av hur kostnaderna fördelar sig på olika energislag, per processdel och produktionsenhet. Vi bedömer även preliminärt vilka besparingar och andra nyttoeffekter som är möjliga att uppnå genom olika energieffektiviseringsåtgärder.

Genomgången avslutas med en presentation av den insamlade informationen och därefter diskuterar vi vad informationen innebär för er och hur ni kan genomföra föreslagna förändringar. Nu har ni fått en indikering av er energieffektiviseringspotential och fått råd om hur ni kan gå vidare med ett projekt för energieffektivisering.

En energidiagnos är ett utmärkt sätt att öka medvetenheten om hur energi och andra viktiga resurser används inom er verksamhet, vilka ekonomiska konsekvenser de får för verksamheten och vilka möjligheter som finns att effektivisera.

Energidiagnosen tar cirka fyra timmar och presenteras i en översiktlig rapport.

Kostnaden för en energidiagnos är 5 000 kr. (Tillkommer gör ersättning för resa från Huddinge).

Vid intresse av en energidiagnos slå oss då en signal eller skicka gärna ett mail så kommer vi tillbaka med förslag på tid för en energidiagnos. I mailet får ni gärna beskriva lite om er verksamhet.

”Energidiagnos – Ett enkelt steg för att komma långt, snabbt”