Tryckluftsoptimering

Upp till 50% besparing med tryckluftsoptimering, kanske ännu mer?

I takt med att energipriserna ökar, ökar också intresset för att se över sin energi-förbrukning. Inom industrin står tryckluften för en väsentlig del av energiförbrukningen och med relativt små investeringar finns stora pengar att spara. Erfarenheten visar att det går att spara 30% och i vissa fall upp till hela 50% av tryckluftskostnaden och kanske ännu mer?

En energikartläggning kan indikera energibesparingspotentialen, som ofta är stor, men låt inte detta begränsa er arbete då det ofta finns andra stora och viktiga fördelar med tryckluftsoptimering.

Se t.ex. reportaget om Tryckluftsoptimering hos Sunfab som dels sparade energi med 80%, ca 300 000kr/år, men framförallt  förbättrades fabriken med högre tillgänglighet i produktion, färre driftstörningar, samt säkerställande av tillverkade produkters kvalité.

För ett företag kan det betyda besparingar på flera hundra tusen kronor och ibland miljontals kronor om året. Sparas även under de kommande åren!

Återbetalningstiden för de föreslagna åtgärderna ligger oftast under 3 år och många gånger snabbare än 6 månader!

Med tryckluftsoptimering fås en bättre anläggning där en bra tryckluft maximerar anläggningens tillgänglighet, minimerar underhållet och samtidigt sänker energiförbrukningen. En ”störning/fel” i tryckluftsanläggningen kan ge följdfel som kan få konsekvenser i produktionsutrustningen. Ofta ger en bättre anläggning mycket stora besparingar, ibland förvånansvärt stora besparingar.

Tack vare Abergons fömåga att se helheten i tryckluftsanläggningen och i hela företagets energianvändning hittas intressanta och väldigt lönsamma energilösningar.

För att få en överblick/nuläge av hela sin tryckluftsanläggning görs en systematisk genomgång kartläggning av anläggningen;

”användning (pneumatik) – ledningsnätet – kompressorrummet”

Viktiga delar av anläggningen mäts/loggas för att förstå och kunna föreslå rätt åtgärder.

När kartläggningen är gjord presenteras förslag på åtgärder för att få anläggningen tryckluftsoptimerad.

Självklart erbjuds även felsökning och läcksökning

Resultatet blir ofta förvånande, se tex artikeln, ”Tryckluftsoptimering hos Sunfab” eller hos ”Andersson Bakery” (Ny Teknik), varför det är klart lönsamt att anlita Abergon för uppdrag (oavsätt var uppdraget är).

(För att läsa mer om tryckluftsoptimering se Abergons bi-bolag på www.tryckluftsoptimering.se)

”Garanti”

Vi använder oss av en ”garanti”:

Finner vi ingen förbättring/ besparing under de fyra första timmarna på plats som går att förbättra/optimera så avbryts arbetet !

 

Kundexempel:

En total vinst på 25 ton mjöl om året blev resultatet av några mindre justeringar i tryckluftsystemet för Anderson Bakery knådar tusentals degar varje dag.

Läs mer

 

Tryckluftsoptimering hos Sunfab överträffade alla förväntningar. Tack vara ett systematiskt arbete förbättrades anläggningen där störningar försvann, tillgänglighet ökade, kvalitén i produktion säkerställdes samt att energiförbrukningen/kostnaden minskade med 80% (ca 300 000 kronor / år med åtgärder som var betalade inom ett år).

 

Citat från Sunfabs energispecialist (från artikeln);

– Otroligt bra att få allt sammanställt med tydliga förslag på åtgärder. Vi fick ett positivt, överraskande, resultat, sade Erik. Att ta in extern hjälp var ett bra beslut.

Vill ni läsa hela artikeln hör då av dig till Abergon. Har ni tidningen Fluid Scandinavia – ”Informationsplatsen för pneumatik och hydraulik” så finns artikeln i nummer 3 år 2012 och är på fem sidor. (En tidning med mycket information och kunskap till en väldigt låg kostnad…)

Det finns många fler intressanta och förvånande projekt att berätta om…