Energiledning – arbeta systematiskt med helheten

Med vår energiledningsidé får du en beprövad struktur över dina energifrågor. Du kan arbeta systematiskt och kontinuerligt med dina energifrågor och löpande konstatera betydande energibesparingar, som du också kan stämma av mot ditt företags uppsatta energimål. Energiledningen har alltid helheten och de uppsatta målen i fokus vid beslut både gällande de stora systemen och de små detaljerna. Genom en regelbunden uppföljning säkerställer ledningen att företaget utvecklas enligt uppsatta mål.

Översikt, framförhållning och rätt åtgärder

Företag använder energi till många olika värdehöjande processer som kan vara komplext att överblicka och säkerställa. Med hjälp av Energiledningssystemet får du en bra översikt över energianvändningen och framförhållning som ger dig möjlighet tidigt sätta in rätt åtgärder. Mätning, uppföljning, delaktighet och en informerad ledning är några av de viktiga delarna i ett Energiledningssystem.

En medveten planering, bättre drift och underhållsrutiner, dialog med involverad personal, rutiner för inköp och projekteringar är delar i systemet som gör att företag kan minska sin energiförbrukning och därmed kostnaden samt miljöbelastningen.

Kontinuerliga förbättringar i produktionen

Ett aktivt arbete med sitt energiledningssystem gör att företag konsekvent och ständigt förbättrar sin energianvändning, ständigt förbättrar sina rutiner samt utvärderar sina åtgärder för att upptäcka nya möjligheter till förbättringar som energieffektiviserar verksamheten ytterligare. Självklart beaktas kvaliteten på ”tillverkad” produkt så att rätt kvalitet säkerställs. Med ett systematiskt arbete identifieras störningar/ haverier innan de sker och kan åtgärdas innan produkten, arbetsmiljön, innemiljön påverkas negativt.

Abergon projektleder införandet av energiledningssystemet

Att föra in ett energiledningssystem är inte enkelt och kräver ofta stöd, tips och extra resurser. Abergon har lång erfarenhet att arbeta med olika system och  är van att anpassa system efter dagens situation för att snarast komma till en energioptimerad verksamhet.

Mer om engiledning samt utbildning se ”Energiledning och utbildning”

[contact-form-7 id=”2284″ title=”Kontakt energieffektivisering”]