Energimätning

Hur mycket energi förbrukas?

Att mäta är att veta men man måste veta för att kunna mäta. När mätningen är gjord gäller det att förstå och tolka informationen. Dessutom, för att ge bra lösningar och effektiva lösningar, är erfarenhet, nätverk och kunskap som gör skillnad på åtgärder som presenteras.

Abergon har ca 25 års erfarenhet av att hjälpa och hitta lösningar.

Mätning görs på plats men kan även göras på distans för att få en första förståelse. Vid mätning på ”distans” skickas utrustningen till er och ni gör en enkel installation.  Sedan startar ni själv mätningen. Då mätperioden är klar skickas utrustningen tillbaka för analys av insamlad mätdata. (Alternativt så mailas enbart den loggade informationen).

Mätdatan sammanställs för att sedan och presenteras eller mailar till er. Att mäta över tid visar både energiförbrukning samt kanske intressanta beteenden. Ett beteende är oftast lätt och lönsamt att ändra.

Att hålla koll

Det är lätt att mäta fel och det gäller att hålla koll på vissa aspekter som bla skenbar och aktiv effekt?

I system med växelspänning förekommer skenbar effekt och har enheten voltamper (VA).  Skenbar effekt är sammansatt av aktiv och reaktiv effekt enligt diagrammet ovan.

Den skenbara effekten beräknas som

S=3\cdot U_f\cdot I_l = \sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l = \sqrt{P^2 + Q^2}

där

\ U_h = Huvudspänningens effektivvärde (V)
\ U_f = Fasspänningens effektivvärde (V)
\ I_l = Linjeströmmens effektivvärde (A)
\ I_f = Fasströmmens effektivvärde (A)
\ P = Aktiv effekt (W)
\ Q = Reaktiv effekt (VA)

Den aktiva respektive reaktiva effekten beräknas som

P=\sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l \cdot \cos \varphi
Q=\sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l \cdot \sin \varphi

där

\varphi = fasskillnaden mellan ström och spänning och används vid tex elmotorer

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.