Ventilationsoptimering

 

Rätt inneklimat är av största vikt! Därför måste ventilationen säkerställas!

Ventilationens uppgift är att:

  • avlägsna fukt
  • avlägsna använd luft (bla CO2)
  • avlägsna emissioner från människor
  • avlägsna emissioner från processer (i fabriker)
  • tillföra frisk luft

En god ventilation är nödvändig för att fukt- och mögelproblem inte skall uppstå!

Kanske skall ni ställa er frågan; Har ni säkerställt att er ventilation fungerar korrekt? Kanske är det dags att göra en inventering av er ventilation? Abergon AB hjälper gärna till 

 

OVK besiktning

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll säkerställer att den planerade ventilationen erhålls (flöden enligt godkänt bygglov samt arbetsmiljöverkets författningssamling) och är en besiktning som skall genomföras enligt fastlagt intervall. Kanske har verksamheten i fastigheten förändrats varför ni idag kanske bör ställa nya krav på luften och då kan det vara dags att se över ventilationens funktion och dess flöden. Abergon gör kontroll av ventilationen och har certifikat som sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem, behörighet K. Samtidigt även certifierad sakkunnig inom luftområdet,  BBR 6:2

Med rätt ventilation erhålls en låg driftskostnad, låg energiförbrukning (även bra för miljön), hyresgäster mår bra, kontor får pigga och alerta medarbetare samt att fastigheten hålls i ett bra och välmående skick. Regelbunden rondering säkerställer att ventilationen fungerar som tänkt.

Målet är alerta och nöjda hyresgäster, medarbetare, samt att fastigheter håller över tid med en minimal miljöbelastning och kostnad.

Tecken som indikerar på fel i ventilationsanläggningen:

- Luktar instängt

- Huvudvärk och allergiproblem

- Kondens finns på fönsterrutor

- Imma på badrumsspegeln

- Mögel, röta i vägg (svårt att se innan skadan är ett faktum)

- “Lukter” från utsidan, kanske från grannar

Varför uppstår “plötsligt” ett problem?

Fel uppstår och kommer alltid att uppstå varför det är viktigt att regelbunden följa upp och kontrollera sin ventilation. Vi tillbringar stor del av livet innomhus varför  rätt luftkvalitet måste säkerställas.

Kanske har fastighetens verksamhet eller användning förändrats? Kanske fungerar fläktanläggningen inte som tänkt? Om, kan orsaken vara att något har gått sönder eller kanske har en inställning justerats felaktigt? En felaktig temperatur som ge kortslutning i luftrörelser vilket gör att ventilationen kan upphöra. Kanske har någon gjort en “egen” ny installation som stör balansen i ventilationen. T.ex. en köksfläkt som suger ut luft ur lägenheten och trycker in denna luft i ventilationskanalen vilket kan leda till att t. ex. lukter från rök kan “vandra från en lägenhet till en annan” och kan upplevas väldigt irriterande. Här kan en sakkunnig ge sin åsikt på problemet (med kompetens och netralt) varvid diskussionen går från gnäll till konstruktiva åtgärder.

Att installera en ny fläkt och kanske störa balansen i en ventilationsanläggning kräver ett godkänt bygglov.

Förr byggdes hus med naturliga otätheter, vi duschade inte så ofta och tvätt torkades utomhus och nu förtiden byggs tätare hus.  Kanske har vi störst problem vid renoveringar, vi duschar och tvättar oftare varför ventilationsanläggningen har fått ändrade krav, ett “förändrat driftsfall”. Kanske klarar ventilationen inte längre att hålla rätt inneklimat?

Om ni misstänker att något är felaktigt eller om ni inte är inte nöjda med luftkvalitén kan en sakkunnig hjälpa till för att förstå om det är något fel och om vad som kan göras för att undvika problemet. Vid eventuella funderingar ta då gärna kontakt med Abergon.

Temperatur och drag?

Även temperatur och lufthastighet skall beaktas för att få en optimerad ventilation. Har ni temperaturer som anpassas efter ute temperaturen? Ibland hörs att det känns för kallt eller för varmt varför temperaturer ibland kan styras efter användarnas behov. Har ni kalldrag ses även luftflödet över för att få en bra och jämn inblandning av den nya luften

Hur kan ventilationen hållas optimerad?

Abergon erbjuder regelbunden genomgång “rondering” för att tidigt identifiera fel och brister samt ge förslag på åtgärder innan skadan, problem eller energikostnader blir stora. Utbildning är en del av erbjudandet

Är nni minsta osäkra gällande er ventilation kontakta då Abergon för en genomgång för att snabbt få stopp på den felaktiga ventilationen.

 

 

 

 

Har ni roterande värmeväxlare? Fungerar dessa med en hög verkningsgrad? Ett av de “enkla” sätten att sänka sin energiförbrukning.

 

För mer information se vidare “regelverk” sidan

 

 

Kommentarer inaktiverade.