Energioptimering – öka verkningsgraden genom balanserad energianvändning

Målet med energioptimeringen är att stärka hela företagets totala verkningsgrad samtidigt som företagets alla intressen tillgodoses. Resultatet blir en säkrare och effektivare produktion utan suboptimeringar.

I energioptimeringen studerar vi i detalj hur energin används i produktionen, till vad och vilken mängd energi som krävs för att uppnå fastställda kvalitetskrav på slutprodukten. Optimeringen leder till att den dyrbara energin används effektivare och att den totala förbrukningen minskar rejält. Det i sin tur minskar belastningen och slitaget på maskiner och anläggningar, samtidigt som en ökad redundans skapas i anläggningen. Optimeringen sammanställs i en rapport som är enkel att förstå och agera utifrån.

Utmaningen ligger oftast i att identifiera möjligheterna snarare än att förverkliga dem.

Vid energioptimering har kvaliteten på den tillverkade produkten alltid högsta prioritet. Att vidta rätt åtgärder kräver ofta inga stora investeringar. Utmaningen ligger istället i att se vad som kan göras och i vilken ordning, samt hur åtgärderna ska genomföras och hur förbättringarna ska säkerställas. Men räknat på resultatet av energioptimeringen är vinsten stor och ger resultat som märks under flera år, varför en energioptimering är lönsamt och bör säkerställas.

Några bra punkter att ha koll på: 

  • Utgå från nyttan när energin används. Ställ frågan, vilken är den värdehöjande energin?
  • För den aktuella förädlingsprocessen beräknas ett teoretiskt målvärde och därefter görs en mätning för att få den faktiska förbrukade energin. Jämför dessa värden för att identifiera er potential för energioptimering.
  • En energioptimering ger fördelar under flera år varför den totala nyttan bör beaktas (om processen skall användas kommande år ta då samlade värdet under X år).
  • Många åtgärder görs utan att någon investering är nödvändig men ger anmärkningsvärda resultat. Vissa åtgärder kräver investeringar och då krävs bra argumentation, motivation och trovärdiga siffror för att få med sig företagsledningen.
  • För att identifiera slöserier i en process är det bra med en mix av interna experter, produktionspersonal, användare samt en extern resurs med “nya, kompetenta och engagerande ögon”.
  • Starta projektet snarast. Varje dag utan optimering betyder en förlorad besparingsmöjlighet.

Ditt namn *

Företag *

Årlig energiförbrukning kWh *

Ort

Telefonnummer *

Din epost *

Eventuellt meddelande

 

Kommentarer inaktiverade.