Energikartläggningscheck

Jag hjälper dig med din ansökan om energikartläggningscheck. Sänd in din intresseanmälan i fomuläret till höger.

Målet med stödet “energikartläggningscheck” är att minska kostnaden för kartläggning och identifiera energieffektivisering inom industri- och fastighetsföretag.

Energikartläggning

För att få en bra kontroll på sin energiförbrukning börjar man med en energikartläggning. Och för att få en bra kvalitet i detta arbete krävs en fokuserad insats i form av ”tid och rätt kompetens”. I vissa företag finns denna resurs men i andra saknas resursen, eller annat har prioriterats, varför extern hjälp kan behövas.

Att ta hjälp av en extern hjälp kan ibland kännas som en stor kostnad och lite osäkert ”vad får jag”.  Med energikartläggningschecken reduceras denna kostnad med upp till 50%.

Energikartläggningen ger information om energianvändningen.

Med en energikartläggning får du en överblick av din energiförbrukning. Energikartläggningen ger dig svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna, interna transporter och all övrig energianvändning. Den visar även hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vad huvudprocessen respektive stödprocessen förbrukar i energi. Eftersom maskiner ibland havererar, människor har olika vanor och verksamheter förändras bör en  energikartläggning genomföras regelbundet.

Ofta lever gamla energimönster och energibeteenden kvar och ibland kan det vara svårt att se vilka onödiga kostnader som finns i dagens användning. Erfarenheten visar att det går att spara massor med energi med rimliga investeringar. Många förslag inom tryckluftsanvändningen har en återbetalningstid på under sex månader. Att ta in en extern resurs ser anläggningen med nya ögon vilket visar på förvånande resultat.

Energimyndighetens stöd energikartläggningscheck

En energikartläggningscheck täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningenger ett stöd på upp till  30 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk kan få stöd även om de har mindre energianvändning än 500 MWh per år och har mer än 100 djurenheter. Företag med flera arbetsställen kan i vissa fall få stöd för att genomföra en kartläggning per arbetsställe.

Vissa delar av kartläggningen kan ni kanske göra själva, men i många fall är det lämpligt att ta hjälp av en erfaren konsult som ser anläggningen med nya ögon samt ser anläggningen utifrån sin kunskap och erfarenhet för att snabbt och effektivt identifiera energieffektiviseringsåtgärder.

“Kombination av eget arbete och konsult med spetskompetens är ett bra förslag”

Energiplan

Resultatet av energikartläggningen tillsammans med en lista över de åtgärder för energieffektivisering som företaget avser att genomföra eller inte genomföra presenteras i en energiplan. Åtgärderna skall dokumenteras per åtgärd med identifierad energibesparing i kWh, kostnad för åtgärden, återbetalningstiden samt när kommer åtgärden att genomföras.

Hur söker man stöd för energikartläggning hos energimyndigheten?

För dig som vill använda stödet, och göra det enkelt,  hjälper Abergon ansöka och rapportera det underlag som behövs. Ni som företag söker stödet men jag håller i all administration vilket gör det enkelt och effektivt för er. Jag har gjort och lärt i tidigare projekt varför det nu är enkelt för mig.

Ta vara på möjligheten till energieffektivisering och förbättringar i er verksamhet och ta gärna kontakt idag då varje dags försening betyder pengar, snabbt stora pengar.

Lycka till med er energieffektivisering

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>