Energikickar

“Så en tanke och skörda en handling” – Jag ser fram emot att presentera intressant och användbar fakta angående ditt företag.

För dig som vill känna lite på hur energieffektivisering går till och vill få en uppfattning om vilken potential just ditt företag har, har vi tagit fram tre minierbjudanden, ”Energikickar”. Tre ”Learning by doing”- projekt som ger en föraning om hur mycket energi och pengar du kan spara samt vilka konkurrensfördelar som finns dolda i företaget.

Erbjudanden – Tre Energikickar

1. Energidiagnos – få en snabb översikt och identifiera besparingspotentialen.
En energidiagnos är ett enkelt sätt att med hög precision få en indikation på vilken besparingspotential som finns inom ditt företag. Diagnosen ger en bild av hur kostnaderna fördelar sig på olika energislag, processer och produktionsenhet. Du får även information om vilka åtgärder som är lämpliga för att uppnå besparingarna.
Vi bedömer även vilka besparingar och andra nyttoeffekter som är möjliga att uppnå genom olika effektiviseringsåtgärder. Energidianosen sker på plats hos er, räkna med fyra timmars aha-upplevelse. Pris: 5 800,- exklusive resor.

2. Ansökan om Energikartläggningscheck.
Du kan få hjälp med att bekosta första steget i din effektivisering. Abergon hjälper dig med din ansökan och ser till att den kommer in till energimyndigheten. I erbjudandet ingår en plats i en av våra utbildningar. Pris: 1 680,- exklusive resor.

3. Kombi (erbjudande 1+2): Identifiera potentialen och ansök om Energikartläggningscheck.
En klok investering, som både ger dig kunskaper om företagets besparingspotential och dolda konkurrensfördelar samtidigt som du skapar beredskap inför ett eventuellt helhetsgrepp kring din energi- och produktionssituation. Pris Kombi: 6 500,- exklusive resor.

Avsätt några få timmar och få ut ny kunskap om ditt företag

Ja, jag vill skapa mig en bild av vår energianvändning och vilken besparingspotential som finns i vårt företag. Utan att förbinda mig till något annat, vill jag starta med detta erbjudande:
Ditt namn *

Företag

Din epost *

Eventuellt meddelande

Kommentarer inaktiverade.